Föglö kommuns fonder

Dessa fonder finns till försäljning på kommunkansliet, biblioteket, Ålandsbanken och Andelsbanken;

CANCERFONDEN
KONSTFONDEN
MILJÖFONDEN
IDROTTSSTIPENDIEFONDEN
FÖGLÖ KOMMUNS FOND FÖR BARNDAGVÅRDEN
FÖGLÖ KOMMUNS FOND FÖR ÄLDREOMSORGEN
FÖGLÖ KOMMUNS STUDIESTIPENDIEFOND
FÖGLÖ GRUNDSKOLAS STIPENDIEFOND

Minimibelopp för samtliga fonder är 15 €.