Föräldrar! Ansökan om för/eftermiddagsvård för skolbarn

Se hit föräldrar!

Ansökan till för/eftermiddagsvård för skolbarn för verksamhetsåret 2018-2019 ansöks under tiden 5.3.-4.4.2018. Ansökningsblanketter fås från socialkansliet alternativt finns också på kommunens hemsida under fliken "Barnomsorg". Klicka här, så öppnas en pdf-fil i ett nytt fönster med blanketten.

Dagvård kan sökas kontinuerligt under året. Ni som har blivit beviljad dagvård har kvar platsen tills den sägs upp. (OBS! Alltid 1 månads uppsägningstid).
Det som dock alltid måste anmälas skriftligt är:
- Övergång från halvtid/deltid till heltid
- Övergång från heltid till halvtid/deltid
- Andra ev. ändringar.
Detta meddelas till socialkansliet skriftligt, så snart man vet att en ändring blir aktuell.

Det är möjligt att erhålla 2 avgiftsfria månader om man inte behöver dagvård under tiden 1.6. - 31.8. 2018 (juli månad är alltid avgiftsfri).

Anmälan därom görs skriftligt till socialkansliet senast 20.3.2018.
Socialnämnden i Föglö