Företagsam Skärgårds kallelse till höstmöte 19.12.2019

FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD

Kallelse höstmöte 2019

Plats: Restaurang Savoy, Kabinett
Tid: Torsdag 19.12.2019 kl. 13.00
Kallade: Medlemskommunernas representanter, medlemmar, övriga intressenter

För att läsa föredragningslistan samt kungörelsen i original kan ni klicka här.