Förslag till vägplan för bro över Brändöström samt ombyggnad av landsväg nr. 700

Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 9.5.2019 att utställa förslaget till vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr. 700 i Föglö kommun, ställs ut inför fastställande enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Vägplanen finns utställd vid landskapsregeringen och i kommunkansliet i Föglö från den 14 maj 2019. Delgivning finns även på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla.
Meddelandet anslås 14 maj 2019.

Den vars rätt eller fördel som berörs av planen kan före 3 juni 2019 till kommunkansliet inlämna eventuella påminnelser med anledning av vägplanen.

Mariehamn den 9 maj 2019

Björn Ekblom
vägingenjör

För att läsa kungörelsen i original, klicka här så öppnas en pdf-fil.