Fritids- och kulturnämndens kallelse 10.10.2019

Fritids- och kulturnämnden i Föglö sammanträder torsdagen den 10.10.2019 på Kommungården i Föglö klockan 18.30. På föredragningslistan finns 17 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 15.10.2019. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 4.10.2019

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 15 oktober 2019 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 29.10.2019 kl. 23.59.