HemortsstipendiumHEMORTSSTIPENDIUM

Föglö kommun utdelar för fjortonde året ett av kommunfullmäktige 16 december 2004 inrättat "Hemortsstipendium" för studerande mantalsskrivna i Föglö kommun.

Enligt stadgarna skall följande kriterier uppfyllas för att sökande skall kunna komma ifråga för stipendiet;
- den studerande skall vara mantalsskriven i Föglö kommun 1.1 respektive år (dvs i det här fallet 1.1.2019),
- den studerande skall vara inskriven i antingen en högskola, ett universitet eller en yrkeshögskola och skall idka studier på heltid,
- studeranden skall vara max. 29 år fyllda, samt
- studeranden skall ha slutfört studier på andra stadiet.

Stipendiets belopp utgör 100 euro.

Hemortsstipendiet för studerande som uppfyller villkoren i stadgarna lediganslås sålunda att sökas senast 31 oktober 2019 kl. 15.00 under adress Kommunstyrelsen, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ, på för ändamålet särskild blankett som kan erhållas från kommungården, byråsekreterare Agneta Raitanen, tel. 50322 alt. kommunens hemsida www.foglo.ax.

Föglö, 20 september 2019

Kommunstyrelsen