Inbjudan till informationsmöte om kommunindelningsutredningen

Välkommen på informationsmöte om kommunindelningsutredningen torsdagen den 22 november, kl. 18.45 på Kommungården i Degerby, Föglö.

Välkommen på informations- och diskussionsmöte om kommunindelningsutredningen mellan Föglö, Brändö, Kumlinge, Kökar och Sottunga! Kommunindelningsutredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson presenterar utgångspunkterna för kommunindelningsutredningen och lyssnar på era synpunkter:
• Vad fungerar bra i Föglö?
• Vilka tjänster och funktioner är viktiga att bevara lokalt?
• Vilka utvecklingsbehov finns det i kommunen?
• Vilka förhoppningar och rädslor väcker en kommunsammanslagning?

För vem: Förtroendevalda i Föglö och alla andra som är intresserade av kommunens framtid.

Landskapsregeringens lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland finns att läsa på adressen: https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/ny-kommunindelning.