Kommunfullmäktiges kallelse 13.12.2018

Kommunfullmäktige i Föglö sammanträder den 13.12.2018 på Kommungården i Föglö klockan 19.15. På föredragningslistan finns 18 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 14.12.2018. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 5.12.2018

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 14 december 2018 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 14.1.2019 kl. 23.59.