Kommunfullmäktiges kallelse 26.3.2020

Kommunfullmäktige i Föglö sammanträder torsdagen den 26.3.2020 på Kommungården i Föglö klockan 19.15. På föredragningslistan finns 8 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 27.3.2020. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 19.3.2020

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 27 mars 2020 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 27.4.2020 kl. 23.59.