Kommunfullmäktiges kallelse 27.06.2019

Kommunfullmäktige i Föglö sammanträder torsdagen den 27.6.2019 på Kommungården i Föglö klockan 19.15. På föredragningslistan finns 12 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 28.6.2019. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 19.6.2019

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 28 juni 2019 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.7.2019 kl. 23.59.