Kommunfullmäktiges kallelse till möte 28.2.2019

Kommunfullmäktige i Föglö sammanträder den 28.2.2019 på kommungården i Föglö klockan 19.00. På föredragningslistan finns 14 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i kommungården 1.3.2019. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 21.2.2019

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 1 mars 2019 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 22.3.2019 kl. 23.59.