Kommunstyrelsens kallelse 11.9.2018

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder den 11.9.2018 på kommungården i Föglö klockan 16.15. På föredragningslistan finns 8 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i kommungården 12.9.2018. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 6.9.2018

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 12 september 2018 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 27.9.2018 kl. 23.59.