Kommunstyrelsens kallelse 18.06.2019

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder tisdagen den 18.6.2019 på Kommungården i Föglö klockan 15.15. På föredragningslistan finns 16 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 19.6.2019. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 13.6.2019

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 19 juni 2019 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 3.7.2019 kl. 23.59.