Kommunstyrelsens kallelse 30.10.2019

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder onsdagen den 30.10.2019 på Kommungården i Föglö klockan 17.30. På föredragningslistan finns 21 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 31.10.2019. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 25.10.2019

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 31 oktober 2019 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 14.11.2019 kl. 23.59.