Kommunstyrelsens kallelse 31.3.2020

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder tisdagen den 31.3.2020 på Kommungården i Föglö klockan 15.05. På föredragningslistan finns 11 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 1.4.2020. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 26.3.2020

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 1 april 2020 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 15.4.2020 kl. 23.59.