Kommunstyrelsens kallelse 5.11.2019

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder tisdagen den 5.11.2019 på Bystugan i Sanda, Föglö klockan 10.00. På föredragningslistan finns 27 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 7.11.2019. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 31.10.2019

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 7 november 2019 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 21.11.2019 kl. 23.59.