Kommunstyrelsens kallelse till möte 19.3.2019

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder den 19 mars 2019 på kommungården i Föglö klockan 16.15. På föredragningslistan finns 9 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i kommungården 20 mars 2019. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 14.03.2019

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 20.3.2019 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 03.04.2019 kl. 23.59.