Kontorsutrymme på vindsvåningen i kommungården uthyres!

Vid kommungården i Degerby finns ett kontor på vindsvåningen omgående ledigt att hyra.
Hyran är mycket förmånliga 108,74 €/månad.
Intresserade av att hyra ombedes kontakta kommungården tel. 50093/Niklas alt inlämna hyresansökan till niklas.eriksson@foglo.ax.

Kommunstyrelsen