Kunggörelse vägnamnsförslag 2019

K U N G Ö R E L S E 

Byggnads- och tekniska nämndens förslag till vägnamn för vägar i Föglö kommun är framlagt till allmänt påseende i Kommungården i Föglö fr.o.m. 31 maj t.o.m. 5 juli 2019.

Eventuella anmärkningar mot förslagen ska lämnas in till Föglö kommun senast den 22 juli 2019 kl. 15.00.

Anmärkningar kan lämnas digitalt på info@foglo.ax alternativt per post till adressen; Föglö kommun, Tingsvägen 3, 22710 Föglö.   

På byggnads- och tekniska nämndens vägnar: 

Hans - Kristian Skaag

Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Kunggörelse Vägnamnsförslag 2019