Kungörelse - anbud på skolskjutsar

Bildningsnämnden i Föglö begär härmed in anbud på skolskjutsarna till och från Föglö grundskola för läsåret 2018-2019. Anbudshandlingar finns att få från Föglö grundskola, skolföreståndare Siv Fogelström.

Anbuden skall vara bildningsnämnden tillhanda senast den 27 april 2018 kl. 15.00 under adress:

Bildningsnämnden i Föglö
Vik.skoldirektör Leif Eriksson
22710 Föglö

Föglö den 11 april 2018

Bildningsnämnden