Kungörelse - ansök om studiestipendium 2018


Ett stipendium ur Föglö kommuns studiestipendiefond anslås att senast fredag 27 april sökas hos kommunstyrelsen, adress: Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ.

Stipendiet om 200 euro utdelas till en i Föglö kommun hemmahörande studerande som med god framgång bedriver universitets-, högskole- eller yrkesstudier i läroinrättning utom landskapet, varvid avseende fästes vid ernådda studieframgångar.

Studerande, som redan avlagt yrkes- eller slutexamen kan inte komma ifråga.

Till stipendieansökan bifogas utredning över avlagda förhör eller tentamina och uppnådda studieframgångar, om möjligt med någon form av värdeomdöme. Utredningen, av vilken även bör framgå antalet studieveckor eller poäng, bör helst göras på blankett som tillhandahålles av läroanstalten.

Föglö, 22 mars 2018 Kommunstyrelsen