Kungörelse - avfallshanteringen i Föglö

Föglö kommun upphandlar härmed avfallshanteringen i Föglö kommun.

Anbuden begärs in per 06.04.2018 och anbuden lämnas för en period om 1.1.2019 - 31.12.2019 med option på ytterligare 1 år. Anbudsförfrågan erhålls från Kommungården i Degerby, tel. nr 50215.

Anbuden skall lämnas på svenska. Slutna anbud märkta "avfallshantering" inlämnas till byggnads- och tekniska nämnden i Föglö onsdagen den 6 april 2018 kl. 15.00 under adress:

Föglö kommun
Byggnads- och tekniska nämnden
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
eller per e-post till adressen: hasse.skaag@folgo.ax

Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till hasse.skaag@folgo.ax. Förfrågningar besvaras inte per telefon. Frågorna kan ställas före 26.03.2018 kl 12.00 och svaren publiceras på Föglö kommuns hemsidas anslagstavla 28.03.2018

Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö

Hans-Kristian Skaag
kommuntekniker

Bilagor

Bilagorna är i pdf-format (avfallsstatistiken är en excel-fil) och öppnas i ett nytt fönster.