Kungörelse - byggande av en flisvärmecentral för kommunens fastigheter

Föglö kommun bjuder ut på totalentreprenad byggande av en flisvärmecentral för kommunens fastigheter i Degerby by, Föglö kommun.

Slutna anbud märkta "Värmecentrallösning" skall vara Kommittén för värmecentral tillhanda senast måndagen den 20 november 2017 kl. 15.00 under adress:
Föglö kommun
Kommittén för värmecentral
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
Alternativt kan anbudet lämnas digitalt på e-post hasse.skaag@foglo.ax eller info@foglo.ax

Kommittén för värmecentral förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud.

Entreprenadhandlingarna och närmare upplysningar erhålls från byggnadskontoret i Degerby tel. 50215 (mån, ons o fre kl. 9.00 - 11.30) övriga tider tel. 0400 937215.

På kommittén för värmecentral i Degerbys vägnar:

Hans - Kristian Skaag
ordförande

Bilagor, klicka på länken så öppnas en pdf-fil i nytt fönster

Kungörelsen i original

Anbudsförfrågan, entreprenadprogram

Degerby områdesvärme ritning nr VVS 1479 L - 101

Översiktskarta flisvärmecentral