Kungörelse - byggande av ett närvärmenät i Degerby by

Föglö kommun bjuder ut på totalentreprenad byggande av ett närvärmenät i Degerby by, Föglö kommun.

Slutna anbud märkta "Närvärmenät" skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast måndagen den 20 november 2017 kl. 15.00 under adress:
Föglö kommun
Kommittén för värmecentral i Degerby
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
Alternativt kan anbudet lämnas digitalt på e-post hasse.skaag@foglo.ax eller info@foglo.ax

Kommittén för värmecentral i Degerby förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud.

Entreprenadhandlingarna och närmare upplysningar erhålls från byggnadskontoret i Degerby tel. 50215 (mån, ons o fre kl. 9.00 - 11.30) övriga tider tel. 040 093 7215.

På kommittén för värmecentral i Degerbys vägnar:

Hans - Kristian Skaag
ordförande

Bilagor, klicka på länken så öppnas en pdf-fil i nytt fönster

Kungörelsen i original

Anbudsförfrågan, entreprenadprogram

Degerby områdesvärme ritning nr VVS 1479 L - 101

Degerby områdesvärme ritning VVS 1479 L- 102

Översiktskarta närvärmenät 1

Enhetsprislista