Kungörelse detaljplan Getö ändring 2019 kvarter 3 BE-område tomt 3 0 4

Byggnads- och tekniska nämndens förslag till ändring av detaljplanen Getö i Hastersboda by gällande kvarter 3 BE-område, kvartersområde för egnahemsbebyggelse eller fritidsbostäder finns framlagt till allmänt påseende i Kommungården i Föglö fr.o.m. 31 maj t.o.m. 1 juli 2019

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska inlämnas till Föglö kommun under samma tid, det vill säga senast den 1 juli 2019.

Anmärkningar kan lämnas digitalt på info@foglo.ax alternativt per post till adressen; Föglö kommun, Tingsvägen 3, 22710 Föglö.

Kungörelse detaljplan Getö ändring 2019 kvarter 3 BE-område tomt 3 0 4

Bilaga 1

Bilaga 1 ritning

På byggnads- och tekniska nämndens vägnar: 

Hans - Kristian Skaag

Kommuntekniker/byggnadsinspektör