Kungörelse - Ekholm detaljplan

Kommunstyrelsens förslag till ny detaljplan för Ekholm RNr 1:4 i Prästgården by finns framlagt till allmänt påseende på Kommungården i Degerby samt kommunens hemsida under tiden 26 juli - 27 augusti 2018.

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till kommunstyrelsen under samma tid, senast den 27 augusti 2018 kl.15.00 antingen under adress Tingsvägen 3, 22710 Föglö eller e-post info@foglo.ax.

Föglö, 25 juli 2018

Kommunstyrelsen

Bilagor (öppnas som pdf-fil i nytt fönster)