Kungörelse lagtingsval och kommunalval 2019

Ordinarie lagtingsval och kommunalval förättas söndagen den 20 oktober 2019 kl. 09.00– kl. 20.00. I kommunalvalet i Föglö skall nio (9) kommunfullmäktigeledamöter väljas.

 Anhållan om offentliggörande av kandidatlista och anmälan om bildande av valförbund skall inlämnas till kommunkansliet i Föglö vardagar (ej lördag) kl. 10.00–15.00, senast måndagen den 16 september kl. 16.00. Handlingarna får även insändas per post till kommunala centralvalnämndens kansli vid kommunkansliet i Föglö och skall då vara nämnden tillhanda senast ovan nämnda dag och klockslag. 

Kommunala centralvalnämndens adress är: Kommungården, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ, tel. 50322, fax 50047, e-post agneta.raitanen@foglo.ax. 

Läs kungörelsen i orginal på den här länken.