Kungörelse - om- och tillbyggnad av Föglö grundskola

Föglö kommun bjuder ut på generalentreprenad om- och tillbyggnad av Föglö grundskola.

Slutna anbud märkta; "Anbud Föglö grundskola" skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast tisdagen den 5 februari 2019 kl. 10.00 under adress:

Föglö kommun
Byggnads- och tekniska nämnden
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
Anbudet kan även lämnas per e-post och skall då adresseras info@foglo.ax

Närmare upplysningar och entreprenadhandlingarna erhålls endast digitalt från beställarens kontaktperson Robin Österlund
Tfn: +358 40 5325 981
E-post: robin.byggkontroll@gmail.com

På byggnads- och tekniska nämndens vägnar,

Hans - Kristian Skaag
kommuntekniker

Anslaget: 10.01.2019

Här kan du läsa kungörelsen i original, filen öppnas som pdf i ett nytt fönster!