Kungörelse - totalentreprenad grundrenovering av två lägenheter

Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö kommun bjuder ut på totalentreprenad grundrenovering av lägenhet 1 och 19 i Annagårdens pensionärsbostäder i Degerby.

Slutna anbud märkta "Lägenhet 1 & 19" skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast den 26 februari 2018 kl. 15.00 under adress:

Föglö kommun
Byggnads- och tekniska nämnden
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ

Alternativt kan anbudet lämnas digitalt på e-post hasse.skaag@foglo.ax eller info@foglo.ax

Byggnads- och tekniska nämnden förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta de inlämnade anbuden.

Entreprenadhandlingarna och närmare upplysningar erhålls från byggnadskontoret i Degerby tel. 50215, 040 093 7215, e-post hasse.skaag@foglo.ax.

På byggnads- och tekniska nämndens vägnar:

Hans-Kristian Skaag
kommuntekniker

Anslaget: 26.01.2018

Bilagor: