Kungörelse - totalentreprenad muddring, rivning av båthus samt komplettering av kaj

Föglö kommun bjuder ut på totalentreprenad muddring, rivning av båthus samt komplettering av kaj vid kommunens gästhamn i Degerby by, Föglö kommun.

Slutna anbud märkta "Muddring" skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast måndagen den 21 augusti 2017 kl. 15.00 under adress

Föglö kommun
Byggnads- och tekniska nämnden
Tingsvägen 3
22710 Föglö

Alternativt kan anbudet lämnas digitalt per e-post till hasse.skaag@foglo.ax eller info@foglo.ax

Entreprenadhandlingarna är tillgängliga om du klickar här! (pdf-fil som öppnas i nytt fönster)

På byggnads- och tekniska nämndens vägnar

Hans-Kristian Skaag
kommuntekniker

Här kan du se kungörelsen i original.(pdf-fil som öppnas i nytt fönster)