Kungörelse - två jobb som timlärare i huvudsyssla

Bildningsnämnden i Föglö söker till Föglö grundskola

• En timlärare i huvudsyssla med inriktning musik, gymnastik, teknisk slöjd och IKT, 18 vt

• En timlärare i huvudsyssla för elever med annat modersmål än svenska, heltid

för tiden 1.8.2018 - 31.7.2019.

Föglö grundskola är en 1-9 skola med 37 elever.

Intresserad? Kontakta skolföreståndare Siv Fogelström tel. 018-50199, 050-5943198, siv.fogelstrom@foglo.ax eller vik. skoldirektör Leif Eriksson 0400780470, skoldirektor@foglo.ax

Sedvanliga ansökningshandlingar skall vara bildningsnämnden tillhanda senast den 28.02.2018 kl. 15.00 under adress: Bildningsnämnden i Föglö, Skoldir. Leif Eriksson, 22710 Föglö.

Den som blir vald skall uppvisa straffregisterutdrag.

Föglö den 12.02.2018
Bildningsnämnden
www.foglo.ax