Läger och aktiviteter 2018

På Föglö ordnas de traditionella lägren som kanotläger, tennisläger och fotbollsläger och andra aktiviteter. Här kan du läsa mera information om dem!

Motionsfotboll

FUIA i samarbete med fritidsnämnden ordnar motionsfotboll på idrottsplan alla torsdagskvällar under perioden 7 juni - 9 augusti.
Klockslag; Torsdagar kl. 19.00 - 20.30. Start torsdag 7 juni.
Plats; Idrottsplanen i Granboda
Ålder; Vuxna, damer och herrar. Öppet för 13 år (födda 2005) och uppåt
Ledare; Julian Mörn.

Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm. Bara att komma och spela och ha roligt en stund med kravlös motionsfotboll under enkla former.

Ledd friidrottsträning

FUIA:s friidrottssektion håller ledda friidrottsträningar på Idrottsplan i Granboda alla måndagkvällar under perioden 25 juni – 6 augusti.
Klockslag; Måndagar kl. 18.00. Start måndag 25 juni.
Plats; Idrottsplanen i Granboda
Ålder; Öppet för alla åldrar.
Ledare; Marie Snällström, Roy Jansson, Simon Skarén.
Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm.

Den som är intresserad av att träna friidrott är därutöver fri att utnyttja vår fina idrottsanläggning, där de flesta friidrottsgrenar går att utöva. Behöver man redskap till någon gren och inte har egna redskap med sig kan man tillfälligt låna nyckeln av någon av styrelsemedlemmarna, som alla har nyckel till redskapsskjulet.

Fotbollsskola

Idrottsföreningen FUIA r.f. i samarbete med fritidsnämnden i Föglö arrangerar sin traditionella fotbollsskola på Föglö för ungdomar sommaren 2018. 

Tidpunkt; Vecka 29 (16 juli - 20 juli) kl. 13.00 - 16.00 måndag-fredag
Plats; Idrottsplanen i Granboda.
Ålder; Barn (flickor och pojkar) födda 2006-2012. Ifall fler än 20 barn anmäler sig till fotbollsskolan delas deltagarna upp i två grupper efter ålder.
Ledare; Albert Ulenius biträdd av Jesper Gåvefeldt.
Deltagaravgifter; gratis, ingen avgift uppbäres.
Liten matsäck (viktigt - dricka) samt förstås fotbollsskor och -utrustning medtages. Bollar tillhandahålles av FUIA.

Anmälan; bindande anmälan senast tisdag 10 juli kl. 15.00 till antingen FUIA:s ordförande Niklas Eriksson, e-mail niklas.eriksson@foglo.ax alt. tel. 04570583093 eller fritids- och kulturnämndens ordf. Kurt Fellman, tel. 0400-229982 eller 51232.
Fotbollsskolan är öppen för alla intresserade.

Tenniskurs

Fritids- och kulturnämnden i Föglö i samarbete med MLK anordnar en 4-dagars tenniskurs på Föglö vid tennisbanan. Öppet för alla åldrar, flickor och pojkar, kvinnor och män.

Det är ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig spela tennis att lära sig grunderna under kunnig ledning. Också sådana som spelat tidigare är varmt välkomna att förkovra sig med personlig tränare.

Tidpunkt; Vecka 30; 23-26 juli (må-to, 4 dagar)
Lärare; Henrique Norbiato.
Ålder; Öppet för alla åldrar från 7 år (födda 2011) och uppåt. Tider överenskoms senare, önskemål kan framföras vid anmälan.
Antal lektioner; 7-12 år 4 lektioner á 1 timme, 13 år och uppåt (inkl. vuxna) 4 lekt. á 1,5 timmar
Anmälningsavgift för juniorer under 16 år (grundskolelever), gratis för fast bosatta Föglöbor, 15 euro för övriga.
Anmälningssavgift för 16 år och uppåt 20 euro för fast bosatta Föglöbor, 30 euro för övriga.

Anmälan; senast tisdag 17 juli kl. 15.00 till fritids- och kulturnämndens sekreterare Niklas Eriksson, e-mail info@foglo.ax alt. niklas.eriksson@foglo.ax eller nämndens ordförande Kurt Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982.

OBS! Racket och bollar finns att låna, men du får gärna ha med dig egen racket.
Tenniskursen är öppen för alla intresserade.

Kanotläger

Fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar ett 2-dagars kanotläger 11-12 augusti på Föglö. 

Tidpunkt; Lördag 11 augusti kl. 12-18
Söndag 12 augusti kl. 10-16
Startplats; Vid Storgetösund i Hastersboda.
Målgrupp; alla åldrar födda 2008 (10 år) och tidigare, barn som vuxna, ingen kanotvana behövs utan nybörjare är lika välkomna.

Deltagaravgifter;
Föglö-skrivna vuxna 30 euro, barn födda 2002-2008 15 euro
Utomstående vuxna 40 euro, barn födda 2002-2008 20 euro

Kanot tillhandahålles samt 1-2 ledare beroende av antalet deltagare. Egen matsäck medtages.
Anmälan; bindande anmälan senast torsdag 2 augusti kl. 15.00 till fritids- och kulturnämndens ordf. Kurt Fellman, tel. 0400-229982 eller 51232, som också vid behov ger vidare upplysningar. Anmälan kan också göras per e-mail info@foglo.ax.

Friidrottstävlingar

FUIA arrangerar klubbmästerskap i friidrott 2018 enligt följande;
Måndag 13 augusti kl. 18.00 60/100 meter och kula
Måndag 20 augusti kl. 18.00 Längd och diskus
Söndag 26 augusti kl. 13.00 Höjd, spjut och 600/800 meter
Klubbmästerskapen är öppna för alla åldrar, så bara att dyka upp!

Välkomna!