Lantbruksnämndens kallelse till möte 9.7.2018

Den gemensamma lantbruksnämnden sammanträder den 9.7.2018 på kommunkansliet i Kattby klockan 14.30. På föredragningslistan finns 5 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i kommungården på Föglö samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 2.7.2018

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar.

Meddelandet är tillgängligt t.om. 25.7.2018 kl. 23.59.