Ledigt jobb som socialsekreterare

Föglö kommun lediganslår den ordinarie tjänsten (heltid) som socialsekreterare med tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsteuppgifterna framgår ur tjänstebeskrivningen. Löneanspråk framförs vid ansökan.

Kompetenskrav; lämplig högre högskoleexamen och däri eller därjämte förvärvad tillräcklig utbildning på socialarbetets område.

Sedvanliga ansökningshandlingar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 21 mars 2018 kl. 15.00 under adress; Kommungården, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller e-post info@foglo.ax.

Närmare upplysningar ges av kommundirektör Niklas Eriksson, tel. 50093 alt. vik. socialsekreterare Anneli Kyngäs, tel. 50151.

Titta gärna också in på kommunens hemsida www.foglo.ax för vidare upplysningar om kommunen.

Föglö den 7 mars 2018
Kommunstyrelsen