Meddelande om offentlig delgivning; Vägplan Sommarö-Hastersboda


Vägplan med miljöberättelse för projekt östra Föglö etapp 2, Sommarö-Hastersboda

Förslag till vägplan för byggande av etapp 2 av förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda, landsväg nr 700, sektion 0 - 3250, Föglö kommun ställs ut inför fastställande enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Vägplanen finns utställd på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla www.regeringen.ax samt Föglö kommun under 21 dagar till den 20.11.2019.

För att läsa kungörelsen i original klicka här.