Mellankommunal ombudsstämma

MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA
Framläggande av protokoll
Skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö håller gemensam MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA på Kommungården i Föglö måndagen den 27 januari 2020.
Det justerade protokollet från stämman framläggs till offentligt påseende på respektive kommuns webbplats (hemsida) och kommunkansli under ordinarie kanslitid fr.o.m. måndag 3 februari 2020.