m/s Skarven ur trafik 3-13 april 2018

Trafikstörning på Föglölinjen tisdag 3 - fredag 13 april pga att m/s Skarven är ur trafik tisdagen den 3 april till fredagen den 13 april för dockning och byte av boxkylarna. Under tiden ersätter m/s Knipan m/s Skarven på Föglölinjen.

M/s Ejdern ersätter i sin tur m/s Knipan på linjen Hummelvik-Torsholma. Från lördagen den 14 april klockan 06:30 från Degerby planeras m/s Skarven trafikera igen på Föglölinjen. Resenärer på Föglölinjen uppmanas att lämna bilen till följd av kapacitetsbrist.

Söndag 8 april kör m/s Knipan extra avgångar klockan 19:40 från Degerby och 20:15 från Svinö. Bilköer kommer att uppstå eftersom m/s Knipans lastkapacitet är mindre än m/s Skarvens. Försök att undvika transport av fordon mellan Svinö och Degerby under tiden Skarven är ur trafik. Alla fordon kommer inte att rymmas med på turerna. Störningarna beräknas vara som störst mitt på dagen.
Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid. Detta gäller även förtursfordon.

Ytterligare information:
Trafikplanering
Sten Schauman, Upphandlare, Transportbyrån
Tel. +358 (0) 18 25 156, sten.schauman@regeringen.ax
Tel. +358 (0) 40 171 9980