Protokoll från mellankommunal ombudsstämma 27.1.2020

Protokoll från mellankommunal ombudstämma på Föglö den 27 januari 2020 finns i enlighet med kommunallagens § 82 framlagt till allmänt påseende i kommunkansliet under ordinarie kanslitid under tiden 3 februari - 4 mars 2020.

Protokollet kan läsas genom att klicka här.