Skärgårdsresa till Öland

Skärgårdens, skärgårdsbornas traditionella, gemensamma årliga resa styr i år kosan mot Öland, torsdag–söndag, 5–8 september 2019.

Kom med och upplev den goda stämningen som brukar prägla resorna med trevligt ressällskap och intressant program med besök av verksamheter, aktiviteter och intressanta platser du knappast annars skulle besöka. Som reseledare fungerar kommundirektör Niklas Eriksson från Föglö. 

Läs mer om programmet här! 

Anmälningar till resan tas emot vid Föglö kommunkansli på tel. 50322 eller per mail info@foglo.ax. Vid anmälan skall uppges namn, adress, signum (för passagerarregistrering, telefon (mobil) samt e-mailadress (om man har). Sista anmälningsdag: måndag 5 augusti kl. 15.00.