Socialkansliet är stängt till den 13 maj

Socialkansliet är stängt från 1 april till 13 maj.

Har du frågor om äldrevård, till exempel ansökningar om närståendevård, trygghetslarm, färdtjänst samt boende kan du kontakta äldreomsorgsledaren på Annagården på telefonnummer 50382.

Har du frågor om dagvård, till exempel ansökan om dagvård, ändringar i dagvården och så vidare,  kan du kontakta t.f. daghemsföreståndaren på daghemmet Myran, Håkan Sundelin på telefonnummer 50175.

I övriga ärenden och frågor kan du kontakta socialnämndens vice ordförande Beatrice Sjöberg på telefonnummer 040 729 1566 (eller till jobb 51105).