Socialnämndens kallelse till möte 6.2.2019

Socialnämnden i Föglö sammanträder den 6.2.2019 på kommungården i Föglö klockan 17.00. På föredragningslistan finns 15 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i kommungården 11.2.2019. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 1.2.2019

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 11 februari 2019 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 25.2.2019 kl. 23.59.