Totalentreprenad grundrenovering av två lägenheter i Annagårdens pensionärsbostäder

Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö kommun bjuder ut på totalentreprenad grundrenovering av lägenhet 6 och 12 i Annagårdens pensionärsbostäder i Degerby.

Slutna anbud märkta "Lägenhet 6 & 12" skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda
senast den 28 februari 2020 kl. 10.00 under adress:
Föglö kommun
Byggnads- och tekniska nämnden
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
Alternativt kan anbudet lämnas digitalt på e-post info@foglo.ax eller hasse.skaag@foglo.ax

Byggnads- och tekniska nämnden förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta de inlämnade anbuden.

Klicka här för att läsa åtgärdsprogram för renoveringarna

Klicka här för att se planritning av lgh 6

Klicka här för att se planritning av lgh 12

För att läsa kungörelsen i original kan man klicka här. 

På byggnads- och tekniska nämndens vägnar:


Hans-Kristian Skaag
kommuntekniker

 

Anslaget: 07.02.2020