Tulludden i Degerby utbjudes att hyra

Den s.k. "Tulludden" i Degerby innefattande det s.k. "Tullhuset" (huvudbyggnaden som är 549 m2 stor) jämte tillhörande bastu och uthus/lider samt del i källaren utbjudes till intresserade att hyra fr.o.m. 1.11.2017 då nuvarande hyresgästs kontrakt löper ut. De är intresserade av att fortsätta hyra, men kommunen vill innan beslut fattas efterhöra ifall det finns andra intresserade och i så fall för vilken typ av verksamhet.

Hyreskontrakt tecknas årsvis på prel. minst två år, önskemål om hyreskontraktets längd kan framföras vid hyresansökan.

Visning av lokalerna kan ordnas vid förfrågan, kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215, eller kommundirektör Niklas Eriksson, tel. 50093 för avtalande av tid i så fall. Närmare upplysningar ges också av någondera av ovanstående.

Månadshyran är för närvarande 815 €/månad.

Fastigheten uthyres i befintligt skick. Ev. invändiga ombyggnader för att anpassa den egna verksamheten utföres av hyresgästen själv. Löpande driftskostnader tillkommer förstås (el, uppvärmning, vatten och avlopp, sophantering mm).

Hyresansökan skall inlämnas till Föglö kommun under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. niklas.eriksson@foglo.ax senast tisdag 2 maj 2017 kl. 15.00.

Kommunstyrelsen