Utbjuds på totalentreprenad grundrenovering av lägenhet 5 och 9 i Annagårdens pensionärsbostäder

Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö kommun bjuder ut på totalentreprenad grundrenovering av lägenhet 5 och 9 i Annagårdens pensionärsbostäder i Degerby.

Slutna anbud märkta "Lägenhet 5 & 9" skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast den 3 juni 2019 kl. 10.00 under adress:
Föglö kommun
Byggnads- och tekniska nämnden
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
Alternativt kan anbudet lämnas digitalt på e-post info@foglo.ax eller hasse.skaag@foglo.ax

Byggnads- och tekniska nämnden förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta de inlämnade anbuden.

Entreprenadhandlingarna finns längre ner i kungörelsen.

På byggnads- och tekniska nämndens vägnar:

Hans-Kristian Skaag
kommuntekniker

Kungörelsen i original kan läsas genom att klicka här.

Anbudsförfrågan

Bild inkopplingsstället 

Plan lägenhet 5 och 9