Vägmästarens beslutsprotokoll

Tjänstemannabeslut som tagits med stöd av tjänstebeskrivningen och byggnads- och teknisk nämndens delegeringsbeslut, vägmästaren nummer 1 2019 gällande antagande av offert på vägsalt. Beslut: antogs TETRA Chemicals Europé Oy:s offert på 23 ton vägsalt fritt Sonboda branddepån för totalt 6463,00 euro exklusive moms.

Här kan du läsa protokollet i original.

Framlagt under tiden 11.2.2019 - 25.2.2019.