Vägplan för etapp 2 mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 19.6.2019 att vägplan för byggande av etapp 2 av förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda, landsväg nr 700, sektion 0–3250, Föglö kommun, ställs ut inför fastställande enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar. 

Vägplanen finns utställd vid landskapsregeringen och i kommunkansliet i Föglö från den 26 juni 2019. Delgivning finns även på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Meddelandet anslås den 26 juni 2019. 

Den vars rätt eller fördel som berörs av planen kan före 17 juli 2019 till kommunkansliet inlämna eventuella påminnelser med anledning av vägplanen. 

Mariehamn den 19 juni 2019

Björn Ekblom
Vägingenjör

För att läsa kungörelsen i orginal, klicka här så öppnas en pdf-fil. 

För att läsa vägplanen med miljöberättelse, klicka här så öppnas en pdf-fil.