Väntsalen i Degerby ledig att hyra

Den s.k. "väntsalen" i Degerby, det röda huset vid färjfästet, bjuds härmed ut till intresserade att hyra.

Lokalen är invändigt under ombyggnad så att vatten och avlopp skall dras in, oklart ännu om detta blir klart till den här sommarsäsongen, vilket beaktas vid uthyrningsbeslutet.

Lokalen är 41 m2 stor och månadshyran (exkl. el) uppgår för närvarande till 117 €/månad kallhyra. Fr.o.m. ombyggnadens färdigställande till 203 €/månad. För elen uppbärs ersättning enligt förbrukning.

Intresserade kan för visning av lokalen kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215.

Hyresansökan inlämnas till kommunstyrelsen senast måndag 7 maj 2018 kl. 15.00 under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. info@foglo.ax.

Kommunstyrelsen