Degerby Jazz & Blues

Bilderna i det här albumet är från Degerby Jazz & Blues, ett evenemang som ordnats av krögarna i Degerby och PR-Media.ax i augusti år 2012 och 2013. Bilderna är tagna av Ove Andersson, PR-Media.ax, om inget annat står under bilden.

För att läsa mera om evenemanget, som ordnas 7-8 augusti 2015, kan du titta under rubriken "För turister"!