Älgskytteprov

24.08 10:00 - 14:00
Det arrangeras älgskytteprov på Föglö skjutbana varje lördag från och med den 10.8 till och med den 7.9 kl. 10.00–14.00. Kontaktperson är Henning Malmlund (tfn 0457 078 1184). Kom ihåg att giltigt jaktkort och vapenlicens skall uppvisas!