Fastlagsbrasa i Sanda

13.02 19:00 - 21:00
Östersockens byalag ordnar fastlagsbrasa ikväll, den 13 februari, klockan 19.00! Vi har även grillplatser för barnen! Tag med korv och dryck. Alla varmt välkomna!